1. Chemia 3

  Film DVD zawartość: -Badanie napięcia powierzchniowego - 9' 30" -Reakcje estryfikacji - 6'40" -Badanie składu produktów spożywczych - 13'50" -Metody identyfikacji tłuszczów roślinnych i zwierzęcych - 10'00" -Badanie składu...


  49.00 zł
 1. Maria Skłodowska - Curie

  Maria Skłodowska - Curie, dramatyczna kariera zawodowa i mało znane fakty z życia prywatnego - 45 min.


  49.00 zł
 1. Pochodne węglowodorów

  Pochodne węglowodorów

  Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne przedstawienie tematu ( rysunki, schematy) oraz sporządzenia której notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Format A4. Całość podzielona jest tematycznie na działy....


  220.00 zł
 1. Związki chemiczne - Gimnazjum

  Związki chemiczne - Gimnazjum

  Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu ( rysunki, schematy) oraz sporządzenia której notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Format A4. Nadaje się również na lekcje w klasach...


  448.00 zł
 1. Budowa atomu

  Budowa atomu

  Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne przedstawienie tematu ( rysunki, schematy) oraz sporządzenia której notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Format A4. Całość podzielona jest tematycznie na działy. 1....


  189.00 zł
 1. Budowa atomu - Gimnazjum

  Budowa atomu - Gimnazjum

  Komplet kolorowych foliogramów formatu A4. Kolejne foliogramy prezentują różne zagadnienia zawarte w dziale tak, aby wraz z komentarzem nauczyciela stworzyć spójny i ostry obraz tematu. Dział obejmuje następujące tematy: 1. Budowa...


  150.00 zł
 1. Budowa materii

  Budowa materii

  Plansza o wym. 70 x 100 cm.


  36.00 zł
 1. Chemia 1

  Film DVD zawartość: -Laboratoryjne otrzymywanie tlenu oraz spalanie metali i niemetali w powietrzu i w tlenie - 7' 00" -Laboratoryjne otrzymywanie dwutlenku węgla oraz badanie jego właściwości - 5' 20" -Laboratoryjne...


  49.00 zł
 1. Chemia 2

  Film DVD zawartość: -Otrzymywanie wodorotlenków poprzez działanie wody na tlenki metali -10'00" -Otrzymywanie i właściwości amoniaku - 2'30" -Wykrywanie wodorotlenków i badanie ich właściwości -10'20" -Reakcje kwasów z...


  49.00 zł
 1. Chemia 4

  Film DVD zawartość: -Rozdzielanie roztworów przez destylację 7'00" -Rozdzielanie mieszanin przez sączenie 8'00" -Badanie rozpuszczalności substancji - 12'00" -Właściwości fizyczne pierwiastków - 10'30" -Zależność...


  49.00 zł
 1. Chemia 5

  Film DVD zawartość: -Modelowe wyjaśnienie ziarnistej budowy materii - 8'30" -Modelowanie przebiegu reakcji chemicznych 7'00" -Wzory strukturalne i sumaryczne związków chemicznych - 6' 00' -Budowa atomu - 5' 20"...


  49.00 zł
 1. Chemia 6

  Film DVD zawartość: -Zastosowanie azotu i jego związków - 6'00'' -Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas solny - 9'40'' -Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas siarkowy - 6'45'' -Zastosowanie kwasów i ich znaczenie - kwas...


  49.00 zł
 1. Chemia 7

  Film DVD zawartość: -Źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza 12'00" -Skutki zwiększonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery - 7'00" -Rola dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy 9'00" -Występowanie i rola wody w przyrodzie...


  49.00 zł
 1. Chemia 8

  Film DVD zawartość: -Twardość wody - 8'30" -Skutki nadmiernego stosowania środków piorących - 7'00" -Rola tłuszczów w żywieniu - 7'00" -Produkcja papieru - 10'00" -Utylizacja wyrobów z tworzyw sztucznych -Pierwiastki...


  49.00 zł
 1. Chemia dla gimnazjum i liceum

  Chemia dla gimnazjum i liceum

  Zestaw tablic dydaktycznych w formacie 50×70 cm o następujących tytułach: 1.Podstawowy sprzęt laboratoryjny 2.Podstawowe szkło laboratoryjne 3.Piktogramy ostrzegawcze na opakowaniach odczynników chemicznych...


  544.00 zł
 1. Chemia organiczna

  Chemia organiczna

  Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne przedstawienie tematu ( rysunki, schematy) oraz sporządzenia której notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Format A4. Całość podzielona jest tematycznie na działy. 1....


  305.00 zł
 1. Chemia organiczna - Gimnazjum

  Chemia organiczna - Gimnazjum

  Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne przedstawienie tematu ( rysunki, schematy) oraz sporządzenia której notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Format A4. Całość podzielona jest tematycznie na działy. 1....


  266.00 zł
 1. EduRom Chemia pakiet dla klasy 1 2 3

  EduRom Chemia pakiet dla klasy 1 2 3

  EduROM Multimedialne lekcje – Chemia, to edukacyjny program komputerowy, obejmujący podstawowe zagadnienia z zakresu nauczania chemii w szkole ponadgimnazjalnej. Doskonały sposób prezentacji treści, ilustracje, filmy, symulacje i...


  130.00 zł
 1. EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Chemia klasy 1 2 3

  EduROM Gimnazjum pakiet przedmiotowy Chemia klasy 1 2 3

  EduROM multimedialna baza wiedzy Chemia to najbogatszy i najobszerniejszy na rynku edukacyjny program komputerowy, obejmujący cały materiał nauczania chemii w gimnazjum. Ogromny zasób wiedzy, wszechstronna analiza omawianych treści,...


  170.00 zł
 1. Kwasy nieorganiczne

  Kwasy nieorganiczne

  Plansza o wym. 70 x 100 cm


  36.00 zł

(c) Copyright 2008-2009 CEZASGLOB.PL | Artneo.pl Artneo